Θεοδωρήτου Βρεσθένης 26A, Νέος Κόσμος    (+30) 210.94.06.808
  • Θεοδώρητου Βρεσθένης 26A,
    11743 Νέος Κόσμος,
    Ελλάδα
  • (+30) 210.94.06.808
  • (+30) 210.94.07.577
  • info@genet.gr